Co je certifikace CIG?

Zkratka CIG znamená Certified Interpretive Guide, tedy certifikovaný interpretační průvodce. Vydáte-li se na vycházku vedenou takovým průvodcem, můžete se těšit na to, že bude zábavná, místo zahlcení množstvím informací pochopíte podstatu věci a všimnete si věcí, které byste nejspíš přehlédli. Buďte připraveni na to, že nebudete jen přijímat, ale sami se zapojíte do děje. O nic nepřijdete, protože skupina bude dostatečně malá, aby slyšeli a viděli všichni, a protože průvodce s výkladem vždy počká i na opozdilce. Po skončení vycházky budete cítit osobní vztah k navštívenému místu.

Certifikát CIG potvrzuje, že jeho držitel absolvoval kurz a odevzdal samostatnou práci v požadované kvalitě. Kurz, který je nejčastěji 5denní, obsahuje následující:

 • zprostředkování bezprostřední zkušenosti s místy a objekty přírodního a kulturního dědictví
 • práce s konkrétním i abstraktním dědictvím
 • odhalování významů a vztahů přírodních a kulturních jevů
 • vytváření poutavých témat z míst, objektů a faktických informací
 • reakce na potřeby a očekávání návštěvníků v průběhu osobních interpretačních aktivit
 • hraní různých rolí jako interpretační průvodce
 • používání tázacích technik a dalších nástrojů komunikace
 • procvičování různých forem uspořádání účastníků a využívání pomůcek
 • propojování informací se světem návštěvníka
 • zohledňování bariér a vazeb v procesu interpretace
 • koučování a konstruktivní kritika interpretačních aktivit
 • zapojování aspektů udržitelnosti a globálních hrozeb do interpretačních aktivit

Certifikaci CIG zaštiťuje organizace Interpret Europe. Ta sídlí v Německu, ale její členy najdete ve většině evropských zemí. Kurzy CIG se pořádají i v České republice, nejčastěji jsou organizované Ústavem pro interpretaci místního dědictví.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *